درباره ما

شرکت اویمو در سال 2020 تاسیس شد و با توجه به شناسایی بازار وسیعی از هموطنانی که راغب به زندگی در کشور ترکیه شدند ،در صدد آغاز اویمو آمدیم و از سال 2022 فعالیت شرکت اویمو در امارات ( دوبی ) و قبرس آغاز شد تا بتوانیم برای هموطنانی که راغب به سرمایه گذاری در این کشورها هستند، خدمات رسانی داشته باشیم .

آخرین پروژه ها

آخرین پروژه ها